Let's Encrypt DirectAdmin

Na serwerach z panelem DirectAdmin, nasi Klienci mają możliwość korzystania z rozwiązania Let's Encrypt, co pozwala na bezpłatne korzystanie z certyfikatów SSL typu DV (Domain Validation) na okres 3 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużania. Z certyfikatów SSL można korzystać zarówno na domenach (w tym z przedrostkiem www) jak również na subdomenach. Aby skorzystać z tego rozwiązania należy;

1. Zalogować się do panelu DirectAdmin
2. Następnie przejść do sekcji Certyfikaty SSL
3. Należy upewnić się, że obsługa SSL dla domeny jest włączona. Świadczy o tym komunikat: "SSL jest aktualnie włączone dla tej domeny. Możesz wyłączyć je tutaj."
4. W przypadku informacji o wyłączonej obsłudze SSL należy ją aktywować lub w przypadku problemów należy skontaktować się z naszym działem technicznym poprzez otworzenie zgłoszenia w panelu klienta.
5. Następnie należy zaznaczyć opcję w środkowej części okna oraz zaznaczyć opcję: "Darmowy i automatyczny certyfikat od Let's Encrypt.
6. W dalszej kolejności należy uzupełnić pola:

2 znakowy kod kraju: PL (lub inny w zależności od potrzeb)
Stan/Województwo: Należy podać nazwę województwa (WAŻNE: W nazwie województwa nie można używać polskich znaków)
Miasto: Należy podać nazwę miasta (WAŻNE: W nazwie miasta nie można używać polskich znaków)
Firma: Należy podać nazwę firmy (WAŻNE: W nazwie firmy nie można używać polskich znaków)
Dział firmy: Należy podać dział firmy (sekcję tę można pozostawić również niewypełnioną, WAŻNE: W nazwie działu firmy nie można używać polskich znaków)
Nazwa zwyczajowa: adres strony (to pole będzie najczęściej odgórnie wypełnione)
E-mail: należy podać adres kontaktowy
Rozmiar klucza: należy pozostawić bez zmian (powinno być 4096)
Typ certyfikatu: należy pozostawić bez zmian (powinno być SHA256)

7. Po wypełnieniu wszystkich pól należy nacisnąć przycisk Zapisz (w dolnej części okna) i oczekiwać na informację o wygenerowanym certyfikacie. Certyfikaty będą automatycznie przedłużane po 3 miesiącach. Po wygenerowaniu certyfikatu należy odwiedzić adres strony z przedrostkiem https:// i sprawdzić czy jest informacja o certyfikacie wystawionym przez Let's Encrypt. W przypadku przeglądarki Chrome będzie informacja: Chrome sprawdził, że wydawcą certyfikatu tej witryny jest Let's Encrypt Authority X1. Oznacza to, że certyfikat został poprawnie zainstalowany a witryna jest szyfrowana certyfikatem Let's Encrypt.

Jeżeli chcą Państwo użyć Let's Encrypt na subdomenie/subdomenach, należy taką subdomenę dodać jako domenę. W przypadku utworzenia subdomeny poprzez opcję Zarządzanie subdomenami nie będzie możliwości użycia SSL na takiej subdomenie.

Z uwagi, że projekt Let's Encrypt ma na razie status Publicznej Bety, są wprowadzone określone ograniczenia dotyczące generowanych certyfikatów. Ograniczenia te to:

- częstotliwość rejestracji certyfikatów to 10 na 3 godziny dla jednego IP,
- częstotliwość generowania certyfikatów per domena to 5 na 7 dni.

W przypadku ewentualnych dodatkowych pytań związanych z wyżej wymienioną funkcją prosimy kontaktować się z naszym działem technicznym poprzez otworzenie zgłoszenia w panelu klienta.  
  • 3 klientów oceniło tę informację jako przydatną
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne artykuły

Jak długo trwa aktywacja usługi?

Zamówienia na serwery wirtualne oraz serwery reseller są realizowane natychmiast po...

Chcę skorzystać z okresu testowego? Jak to zrobić?

Aby skorzystać z okresu testowego (7 dni) wystarczy złożyć zamówienie. Serwer zostaje...

Chciałbym/Chciałabym zrezygnować z usługi. Jak tego dokonać?

Na każdym etapie korzystania z naszych usług mają Państwo pełne prawo do rezygnacji. Do Państwa...

Jak aktywować dwuskładnikowe uwierzytelnianie?

1. Należy zalogować się do panelu klienta https://www.panel.hexcore.pl/clientarea.php.2....

Jak zmienić plan hostingowy na niższy?

Aby zmienić plan hostingowy sewera wirtualnego lub serwera VPS należy wykonać następujące kroki:...